Tryg-prisen for beste hovedoppgave ved NTNU

Fra 1992 er det årlig delt ut en pris til beste prosjekt- eller hovedoppgave innen sikkerhetsfag ved NTNU. Prisene til og med 2000 ble gitt for prosjektoppgaver skrevet i 4.årskurs, og prisene fra 2002 er for hovedoppgaver skrevet i 5.årskurs.

År

Vinner(e)

Tittel på oppgave

Veileder(e)

1992

Anne Kristin Aschehoug og Kristin Eidem Pedersen

Internkontroll av helse, miljø og sikkerhet

Jan Hovden

1993

 

Nora Skauen,

Ragnhild Torsvik Bamrud og Siri Sundby

Sårbarhet av informasjonsbehandlings-systemer

Jan Hovden

Hans Otto Kitterød

Krav til sikkerhet ved produkter – Teknisk harmonisering i Europa

Marvin Rausand

1994

 

Live Bogen (nå Keane)

og Eldbjørg Holmaas

Eldre arbeidstakere i sokkelindustrien

 

Knut Heggland 

Analysis of repairable systems: Modelling heterogeneity, especially in trend-renewal processes.

Bo Lindqvist

1995

 

Jørn Richard Høilund,

Sigve Knudsen og

Jørn Stefanussen

En sammenlikning av sikkerhetsarbeidet i en landbasert bedrift (Borregaard) og en offshorebasert bedrift (Statoil)

Jan Hovden

Haavard Brandt, Morten Korsaksel og Gustav Rosland

Statistisk modellering og inferens for rebarerbare systemer

Bo Lindqvist

1996

Karsten Boe og

Håvard Løge Hagen

Økonomiske effekter av HMS og kvalitetsarbeid, Hydro aluminium Høyanger metallverk

Kirsten Rongstad og

Urban Kjellen

1997

Marius Wold og

Torger Rød

Sikkerhet og TPM  – Hvordan lære av hverandre?

Jan Hovden,

Per Schjølberg og

Bernt Nagell (Norsk Hydro)

1998

Marie Aanensen og

Ingerid Elise Østbye

Adferd i boligbranner

Jan Hovden og

Anne Elise Steen Hansen (SINTEF)

1999

Camilla Holmboe og

Hedda Flage Olsen

Risk Analysis and the Importance of Maintenance

Marvin Rausand

2000

Signe Oma Engevik,

Marianne Holmefjord og

Hilde Karin Sæle

Menneskelige- og organisatoriske faktorer i forhold til risikoanalyse

Jan Hovden

2001

Ingen pga omlegging til 5 års studium

 

 

2002

Jon Espen Skogdalen

Fremtidens beredskapsorganisasjon offshore

Jan Hovden,

Frank Vollen (Safetec),

Helge Stangeland (Safetec),

Trygve Steiro (SINTEF) og Ranveig K. Tinmannsvik (SINTEF)

2003

Ingvild Ytrehus

The role and tasks of safety professionals in Norway and the Netherlands: A comparative study.

Jan Hovden,

Andrew Hale (University of Delft, Nederland)

2004

Malene Tungland

Deregulation and Transport Safety

Jan Hovden,

Trygve Steiro (SINTEF) og

Stig Ole Johnsen (SINTEF)

2005

Kjetil Vindal Forslund

Urban Kjellén

(NTNU/Norsk Hydro)

Guro Rausand

Usikkerhetshåndtering i pålitelighetsanalyse

Jørn Vatn (NTNU), Anders Storstenvik (Scandpower)

2006

Per Olav Sætre

Improvisasjon som middel til vellykket gjenvinning av situasjonskontroll (Hele oppgaven her)

Jan Hovden og Ragnar Rosness (SINTEF)

2007

Øystein Skaar Skogvang

Forslag til tilpasset risikoanalysemetodikk for Oslo T-banedrift. (Sammendrag av oppgaven her)

Stein Haugen (NTNU/Safetec) og Ingrid Elise Østbye  Eknes (Oslo T-banedrift)

Eivind Haugen

Evaluering av tiltak i sikkerhetsledelse av underentreprenører med utenlandsk arbeidskraft

Urban Kjellén (NTNU) og

Øyvind Eriksen (Norsk Hydro)

2008 Henning Veland Improving Communication Between Risk Management Actors. Stakeholder Involvement in Natural Disaster Reduction. Hele masteroppgaven Jan Hovden
Einar Munkeby Effekten av sikre feil på påliteligheten av sikkerhetskritiske systemer Marvin Rausand

2009

Per Kristian Fonn Risikohåndtering i integrerte operasjoner i petroleumsindustrien. Hele masteroppgaven Eirik Albrechtsen (NTNU/SINTEF)