4.-5. November 2009, Rica Nidelven Hotel, Trondheim

 

Programmet i pdf

Programkomité

 

DAG 1 : 4. NOVEMBER

Fra finanskrise og storulykker til hvorfor det likevel stort sett går bra
Sesjonen setter scenen for konferansen, og introduserer temaer som blir fulgt opp i andre sesjoner.
Sesjonsleder: Professor Jan Hovden, NTNU

 

Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.
Med finanskrise og et usikkert, dynamisk marked for norsk næringsliv må likevel beslutninger tas. Hvordan ivaretar man at menneskelige, materielle og immaterielle verdier blir sikret på best mulig måte i en slik utfordrende situasjon? Er det tatt høyde for uventede konsekvenser? Har vi de riktige reguleringer og kontrollsystemer på plass, eller tvinger situasjonen også fram innovative løsninger for risikohåndtering?
Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge
 

Uten evne til å lære – Texas City raffineribrann pdf
Eksplosjonen i BP’s Texas City raffineri i mars 2005 kostet 15 liv og nesten 200 ble skadd. I ettertid ser man at BP ikke hadde evne til å lære fra tidligere hendelser. Farer som kan
føre til storulykker er forskjellig fra farer som kan føre til personulykker. Derfor bør prosessikkerhet og personsikkerhet styres forskjellig. (Engelskspråklig presentasjon)
Professor Andrew Hopkins, Australian National University
 

Om ETTO prinsippet – eller hvorfor det som normalt går godt, noen ganger kan gå galt. pdf
Tradisjonell ulykkesgranskning og risikoanalyse er opptatt av hva som går galt. Sikkerhet kan imidlertid ikke bare oppnås ved å fjerne risiko og feil. Presentasjonen vil handle om et
prinsipp for å analysere menneskelig og organisatorisk ytelse og å forstå hvorfor ting går bra eller dårlig. Prinsippet gir en mer effektiv tilnærming til sikkerhetsstyring. (Skandinaviskspråklig presentasjon)
Professor Erik Hollnagel, MINES ParisTech – Centre for Research on Risks and Safety (CRC)
 


”Hvem er det som tramper på min bro?” Om risikohåndtering i og mellom sektorer

Erfaringsoverføring mellom ulike sektorer – hva er likt og hva er overførbart? Ulike bransjer har forskjellig risikoaksept og håndterer
risiko ulikt. Likevel kan de ha mye å lære av hverandre.
Sesjonsleder: Nordisk Produktsjef, Monica Rydland Anundsen, TrygVesta

 

Praktisk HMS-arbeid – fra fly til bil pdf
Adm. dir. Syver Leivestad, Norges Bilbransjeforbund


Havarikommisjonen – fra luftfart til andre sektorer pdf
Synergi og erfaringsoverføring?
Direktør Grete Myhre, Statens Havarikommisjon for Transport


Pasientsikkerhet og luftfartssikkerhet – Jupiter og Mars eller på samme planet?
pdf
Professor Karina Aase, Universitetet i Stavanger


Risikoforståelse, levende og nyttige risikoanalyser
Risikoanalyser har vært nyttig beslutningsgrunnlag for valg av løsninger i designfasen de siste 30 år. Mange hevder at risikoanalyser har begrenset verdi for å ta gode beslutninger
i en driftsfase. Hva er egentlig verdien av risikoanalysene?
Sesjonsleder: Professor Jørn Vatn, NTNU


Levende risikoanalyser – status og trender pdf
I hvilken grad fanger risikoanalysen aspekter av menneske, teknologi og organisasjon (MTO) slik at den er nyttig i en driftsfase av et anlegg?
Professor II Stein Haugen, NTNU/Safetec Nordic AS


Historier om avsporinger, sidespor, endebutter og høyhastighetsspor
pdf
Hva har Jernbaneverket lært om risikoforståelse, risikoanalyse og oppfølging i implementeringsprosessen av sikkerhetsstyring?
Seksjonssjef Sikkerhet Carsten Busch og Kvalitets- og sikkerhetssjef Irene Thaule, Jernbaneverket


Praktisk bruk av risikoanalyser for å identifisere gode sikkerhetstiltak pdf
Det bygges et LNG anlegg i Risavika som har skapt heftig debatt. Denne diskusjonen lar vi ligge her, men vil heller fokusere på hvilken nytte man har hatt av risikoanalysene i
arbeidet med å finne gode risikoreduserende tiltak
Adm.dir. Bjørn Torkildsen, Skangass

 


Skal vi levere vår kulturarv videre til kommende generasjoner?

Verneverdige bygg, trehusbebyggelser og bygårder forsvinner til stadighet i brann. Det har fremkommet i ettertid at en fremtredende årsak er mangelfull brannsikring. Til tross for
uttallige prosjekter med forsøk på å bedre situasjonen, viser de siste tiders branner i Oslo, Bergen og Trondheim at vi fortsatt står overfor store utfordringer. Har vi råd til at dette fortsetter? Hvem tar ansvaret?
Sesjonsleder: Leder risikorådgiving Per Vetaas, TrygVesta Industri
 

Hvorfor brenner det så mye i Norge? pdf
Om dagens utfordringer for myndigheter, brannvesen, eiere og andre.

Adm.dir. Dagfinn Kalheim, Norsk Brannvernforening
 

Bergen brenner pdf
Erfaringer fra Bergen Næringsråds initiativ om å få brannsikring og bevaring på dagsorden.
Tidligere styreformann Harald Nævdal, Bergen Næringsråd
 

Metoder for å hindre nye katastrofebranner pdf
Ny forskrift om branntilsyn i gamle bygårder i Oslo ble vedtatt i 2008. Hva betyr dette i praksis? Hvilke tiltak blir valgt for å unngå nye dramatiske branner?
Prosjektleder for bygårdsprosjektet,
Jo Tangedal, Oslo brann- og redningsetat

 

DAG 2 : 5. NOVEMBER


Dialog eksperter, lekfolk og myndigheter
God risikohåndtering i samfunnet er avhengig av at myndigheter og virksomheter, eksperter og lekfolk har en gjensidig forståelse og tillit. Det må finnes arenaer der uenighet om risiko kan tas opp på en konstruktiv måte.Det er viktig å skille mellom forskjeller i risikotenkning og i reelle interessemotsetninger mellom parter.
Sesjonsleder: Seniorforsker Helene Blakstad, SINTEF


Var næringslivet modent for internkontroll? pdf
HR-sjef Kristin Flagstad, ISS
 

Risikovurdering, magefølelse og praktisk politikk  pdf
Overlege Ebba Wergeland, Arbeidstilsynet


Workshop: Måling av sikkerhet
Sikkerhetsstyring uten måleverktøy er som konfekt uten sjokolade, biff uten bernaise eller jordbær uten fløte. I denne kreative, praktiske og tverrfaglige workshopen vil vi ha innspill fra regulerende myndighet, rådgivere, industri og forskning.
Sesjonsleder: Stipendiat Ivonne Herrera, NTNU
Moderator: Professor Erik Hollnagel, MINES ParisTech


OTS, Operasjonell Tilstand Sikkerhet
StatoilHydro
 

LOS, Ledelse Organisasjon og Sikkerhet
Safetec
 

ISRS, International Safety Rating System
Det Norske Veritas
 

Synergi
Synergi Solutions AS
 

RNNS, Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet
Petroleumstilsynet


Medier; kriser, skremsler og rett til informasjon

Sesjonsleder: Professor Jon Bing, Universitetet i Oslo
 

Beredskap for internasjonale kriser pdf
Professor Odd Einar Olsen, Universitetet i Stavanger
 

Paneldebatt: Medier; kriser, skremsler og rett til informasjon
Panelleder: Avd.dir.Eva Bratholm, Norad
Paneldeltakere:
– Avd. leder, Tone Bergan, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
– Professor Tore Bjørgo, Politihøgskolen
– Førsteamanuensis Torill Elvira Mortensen, Høgskulen i Volda
– Professor Rune Ottosen, Høgskolen i Oslo

Risikohåndtering på ulike områder

Sesjonsleder: Seniorrådgiver Trond Thorsen, TrygVesta Industri
 

Governance of Systemic Risks: New Challenges – New Approaches pdf
Professor Ortwin Renn, Universität Stuttgart
 

Forsikringsbransjens rolle i reduksjon av risiko i samfunn og næringsliv pdf
Koncernchef Stine Bosse, TrygVesta
 

Den nye “Festung Europa”: Teknologi, personvern og det liberale samfunnet pdf
Professor J. Peter Burgess, NTNU/Peace Research Institute, Oslo (PRIO )

 

Sikkerhetsholdninger og –kultur. Er det viktig?
I flere tiår har vi hørt om viktigheten og fortreffeligheten av gode holdninger og en god sikkerhetskultur. Fremstår forståelsen av fenomenene og hvordan disse kan påvirkes som forvirrende og avledende?
Sesjonsleder: HMS-leder Bodil Alteren, Det Norske
 

Fornuft og følelser – om utviklingen av ENI Norges HMS kulturprogram pdf
HMS ansvarlig Liv Nielsen, ENI Norge
 

Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? En kritisk gjennomgang av kulturtilnærming til sikkerhet pdf
Seniorforsker Stian Antonsen, SINTEF Teknologi og samfunn
 

Ungdomshjernen, en rallybil uten fører pdf
Om trafikksikkerhetsarbeid og unge bilførere
Seniorforsker Dagfinn Moe, SINTEF

 

 

Programkomité 2009
Rådgiver Per Arne Kvam, Direktorat for samfunnsikkerhet og beredskap
Direktør Grete Myhre, Statens Havarikommisjon for Transport

Professor Odd Einar Olsen, Universitetet i Stavanger

Seniorrådgiver Siri Melander Møllerud, Næringslivets Hovedorganisasjon

Adm.dir Gunn Ovesen, Innovasjon Norge

Sikkerhetsdirektør Monica Løland Eknes, Jernbaneverket

Professor Jan Hovden, NTNU

Professor Jørn Vatn, NTNU

Leder risikorådgiving Per Vetaas, TrygVesta Industri

Senior underwriter Geir Skarsvåg, TrygVesta Industri

Nordisk Produktsjef Monica Rydland Anundsen, TrygVesta

Seniorrådgiver Trond Thorsen, TrygVesta Industri

Stipendiat Ivonne Herrera, NTNU

1. amanuensis II/forsker Eirik Albrechtsen, NTNU/SINTEF

Førstekonsulent Randi Kojen, NTNU videre