SIKKERHETSDAGENE 2008

13. og 14. oktober, Britannia Hotel i Trondheim

 

Sesjon 1                              

Risiko: vurderinger, kommunikasjon og styring

Sesjonsleder: Forskningssjef Lars Bodsberg, SINTEF

”Risk Governance” dreier seg både om kunnskapsutvikling og om beslutninger og handlinger. Spørsmål rundt akseptvurderinger, risikostyring og kommunikasjon er viktige elementer.

                                                                                                                            

”Risk Governance” og styring av ulykkesrisiko pdf. Utskrevet foredrag

Fagleder Ingrid Årstad, Petroleumstilsynet             

 

Medias dekning av risikoer og hendelser: rolle og makt

Sjefsredaktør Arne Blix, Adresseavisen       

 

Risiko for hvem? pdf

Refleksjoner rundt utfordringer knyttet til risikovurdering i store utbygginger

Professor Jørn Vatn, NTNU

 

Utdeling av TrygVesta prisen

Einar Munkeby pdf

Henning Veland pdf

  

 

Sesjon 2

Risiko er ikke hva det engang var, og det har det heller aldri vært

Sesjonsleder: Edgar Furuhot, Det norske

Oppfatninger om risiko springer ut fra blant annet erfaringer, opplæring og kompetanse. Er det én riktig måte å forstå risiko på – eller er vi best tjent med et mangfold av tilnærminger?

                                                                                                                            

Hva diskuterer jernbanefolk over matpakken? pdf

Matpakkediskusjonene avslører at jernbanefolk ikke er som andre folk. Jernbanen står overfor spesielle sikkerhetsutfordringer og har funnet sine egne løsninger. Hva skjer når de innfødte møter sikkerhetsmisjonærer med bakgrunn fra andre bransjer?

Seniorforsker Ragnar Rosness, SINTEF

 

HMS og verdiskapning pdf

Kompetanse og mangfold

Leder forretningsstøtte P&UW industri Monica Rydland Anundsen, TrygVesta  

                                                                                                                   

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? pdf

Hva betyr det for praktisk sikkerhetsarbeid?

Forsker Eirik Albrechtsen, ROSS Gemini Senter

 

 

Sesjon 3

Kan sikkerhet integreres i integrerte operasjoner?

Sesjonsleder: Seniorforsker Tor Olav Grøtan, SINTEF

Flere bransjer benytter seg av informasjonsteknologi og sanntidsdata for å skape bedre og mer effektive beslutnings- og arbeidsprosesser, gjerne på tvers av organisatoriske og geografiske grenser. Dette har også innvirkning på sikkerhetsarbeidet.  

                                                                                  

Når må man møtes fysisk for å arbeide sikkert?  pdf

Kommunikasjon og samhandling i integrerte operasjoner i Norsk petroleumsvirksomhet

Fagleder Arne Jarl Ringstad, StatoilHydro

Stipendiat Camilla Knudsen Tveiten, IO Senteret, NTNU/SINTEF

 

Forutsetninger for teamarbeid i integrerte operasjoner pdf

Erfaringer fra militær luftfart

Senior Consultant Arent Arntzen, ResLab Integration                                           

 

Samhandling og telemedisin i helsevesenet – konsekvenser for pasientsikkerheten pdf

Nestleder Sture Pettersen, Nasjonalt senter for telemedisin

 

 

Sesjon 4                                                                                   

HMS fra teori til praksis I  

Sesjonsleder: Seniorrådgiver Bente Sørum, Posten Norge AS

HMS er en del av det daglige livet i virksomhetene. Hvor avgjørende er engasjement fra ledelsen og alle ansatte? Sesjonen fokuser på hvordan norske bedrifter har håndtert og lykkes med HMS i praksis. Sesjonen forstetter på konferansens andre dag.    

                                                                                                                            

Hvordan oversette regelverk og iverksette i operativ virkelighet? pdf

HMS-leder Roald Eliassen, Gasnor

 

HMS og global utbygging av infrastruktur pdf

HMS-direktør Urban Kjellén, SN Power, og prof. II NTNU

 

 

Sesjon 5

HMS fra teori til praksis II

Sesjonsleder: Adm.dir Atle W. Heskestad, SINTEF NBL (tidl. sikkerhetssjef Jernbaneverket)

 

Skadeforebygging som lønner seg pdf

Forsker Alena Erke, Transportøkonomisk institutt

                                                                                  

Hva kan proaktive indikatorer brukes til? pdf

Stipendiat Ivonne A Hererra, NTNU

 

HMS handler om ledelse og en god bedriftskultur pdf

Konsernsjef Terje Venold, Veidekke                      

                                                                                                                                            

Grobunn for sikkerhet? pdf

Kulturell kapital, kulturell opprinnelse og kulturelt etterslep

Professor Per Morten Schiefloe, NTNU

 

 

Sesjon 6

Sikkerhet og andre grunnleggende menneskelige verdier

Sesjonsleder: Professor Jan Hovden, NTNU           

Frihet og sikkerhet er to grunnleggende menneskelige verdier som ofte kommer i et motsetningsforhold. I søken etter strategier og tiltak for økt sikkerhet er det viktig at man velger løsninger som i minst mulig grad kommer i konflikt med andre grunnleggende menneskelige verdier som frihet og personvern.

 

Jakten på spenning i det stadig mer uspennende samfunn. pdf

Risiko i kontrollsamfunnet – til pest eller glede?
Professor Gunnar Breivik, Norges idrettshøgskole             

 

Sikkerhet og personvern ved elektronisk forvaltning

Professor Jon Bing, Universitetet i Oslo

 

 

Sesjon 7                                                                                                  

Samfunnssikkerhet – bruk, misbruk og kommunikasjon av risikoanalyser

Sesjonsleder: Avdelingsleder Tone Bergan, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser benyttes i stadig større grad når samfunnssikkerheten står på spill. Likevel inntreffer alvorlige ulykker slik som dødsulykken i Ålesund hvor fem personer ble drept da en steinblokk raste ut og knuste en boligblokk. Er det mulig å foreta gode analyser og kommunisere resultatet fra disse på en slik måte at dette kan gi trygghet i beslutningsprosessene?

 

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv pdf

Professor Terje Aven, Universitetet i Stavanger

 

Bruk av risikoanalyse ved valg av LNG transportløsninger pdf

Sikkerhetssjef Vigdis Bjørlo, Statoil Norge AS

 

Risikokommunikasjon og dialog pdf

Professor Britt-Marie Drottz Sjöberg, NTNU

        

                             

Sesjon 8

Informasjon og kommunikasjon under og etter krisesituasjoner

Sesjonsleder: Risikoingeniør June Berntsen, TrygVesta

Informasjon og kommunikasjon er viktige virkemidler for effektiv forebygging og håndtering av en krise. Både under og etter en krisesituasjon er det mange interessenter med behov for ulik form for informasjon.             

 

Noe har skjedd! pdf

Redningsinspektør Merete Jeppesen, Hovedredningssentralen Nord-Norge 

 

Forliset av Bourbon Dolphin: erfaringer og opplevelser under og etter

Adm.dir Trond Myklebust, Bourbon Offshore Norway

   

 

Programkomité 2008

Rådgiver Cathrine Andersen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Professor Jon Bing, Universitetet i Oslo

HMS-leder Roald Eliassen, BKK

Adm.dir Atle W. Heskestad, SINTEF NBL (tidl. sikkerhetssjef Jernbaneverket)

Ingeniør sikkerhet og utvikling, Ivar Kufås, Oslotrikken

Havariinspektør Per Andreas Langeland, Statens havarikommisjon for transport

Leder teknisk arbeidsmiljø Jacob Nærheim, StatoilHydro

Fagdirektør Andreas Pihl, Finansnæringens Hovedorganisasjon

Professor Per Morten Schiefloe, NTNU

Seniorrådgiver Bente Sørum, Posten Norge

Forsker/stipendiat Camilla K. Tveiten, SINTEF/NTNU

 

Professor Jan Hovden, NTNU

Professor Jørn Vatn, NTNU

Amanuensis/forsker Eirik Albrechtsen, NTNU/SINTEF

Leder risikoingeniører Norden Per Vetaas, TrygVesta

Senior underwriter Geir Skarsvåg, TrygVesta

Leder forretningsstøtte P&UW industri  Monica Rydland Anundsen, TrygVesta

Førstekonsulent Randi Kojen, NTNU Videre

Stipendiat Ivonne Andrade Herrera, NTNU