Programmet for Sikkerhetsdagene 2004 (pdf)

Programkomité for Sikkerhetsdagene 2004

 

Et nytt tidsskille i sikkerhetstenkningen?

I år feiret Sikkerhetsdagene 20-års jubileum. På årets konferanse var hovedtemaene:

 

Jubileumsbok

I anledning Sikkerhetsdagenes 20-årsjubileum ble det utgitt en bok: "Fra flis i fingeren til Ragnarokk". Alle deltakere på 2004-konferansen fikk boka. Den er også tilgjengelig her i pdf-format.

 

Kunstnerisk åpning ved Oddbjørn Hagen og Odd Håpnes

Sikkerhetsdagene ble åpnet med både blues og arier i anledning Sikkerhetsdagenes 20-års jubileum.

 

Ranveig Kviseth Tinmannsvik ønsket velkommen og trakk et historisk tilbakeblikk tilbake til de første Sikkerhetsdagene som ble arrangert i 1985 med 87 påmeldte deltakere. Ranveig minnet også om Sikkerhetsdagenes motto: ”Sikkerhet må gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Dessverre.” Hun anbefalte videre at alle deltakerne leste i jubileumsboka ”Fra flis i fingeren til ragnarok” Ranveig avsluttet med et sitat av Oliver Wendell Holmes: ”Vitenskap er et fint møbel i første etasje, dersom det finnes fornuft i etasjen over” og ønsket lykke til med Sikkerhetsdagene 2004.

 

Sesjon 1 – Det globale risikobildet

Sesjonsleder: Postdoc/seniorforsker Ranveig Kviseth Tinmannsvik, NTNU/SINTEF

 

En verden med færre trusler, men med mer usikkerhet – et Røde Kors perspektiv

Direktør, Beredskap og Utland, Halvor Fossum Lauritzen, Norges Røde Kors

 

Risikooppfatning i ulike kulturer

Assisterende direktør Manuela Ramin-Osmundsen, UDI

 

Vesta-prisen for beste hovedoppgave i sikkerhetsfag ved NTNU 2003/2004

 

Sesjon 2 – Sikkerhet i går, i dag og i morgen

Sesjonsleder: Direktør Trond Thorsen, Tryg Vesta Industri

 

Sikkerhetsdagene i 20 år: Hva har skjedd?

Professor Jan Hovden, NTNU

 

Sikkerhetsdagene i 20 år: Hva har skjedd?

Soussjef Per Vetaas, Tryg Vesta Industri

 

Framtiden – et drømmesamfunn eller et risikosamfunn A

Ansvarlig redaktør Mandag Morgen, Terje Osmundsen ( www.mandagmorgen.no )

 

Sikkerhet i ”olja” – Scenarier 2015

Sjefsingeniør Paul Bang, Petroleumstilsynet

 

Sesjon 3 – Paneldebatt: Endringsprosesser og sikkerhet

Debattleder: Sjefredaktør Gunnar Flikke, Adresseavisen

 

Alt flyter – og hva så?

Seniorforsker Ragnar Rosness, SINTEF

 

Paneldeltakere:

Direktør Jon A. Lea, DSB

Leder Rolf Skrede, Norsk Flygelederforening

Direktør Sverre Quale, Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Adm. direktør Randi Flesland, Avinor

Direktør Geir Trulserud, FNH

 

Sesjon 4 – Utvalgte risikoutfordringer

Sesjonsleder: Professorstipendiat Stian Lydersen, NTNU

 

Energiforsyningen i Norge: sårbarhet og beredskap

Senioringeniør Finn-Roger Hoff, Safetec Nordic AS

Sivilingeniør Jon Espen Skogdalen, Safetec Nordic AS

 

Hva betyr det globale trusselbilde for Norge?

Forsker Laila Bokhari, FFI

 

Pasientsikkerhet: Uheldige hendelser – forebygging og håndtering

Professor Peter F. Hjort

 

Sesjon 5 – Skadeforebygging i praksis

Sesjonsleder: Postdoc Karina Aase, HiS

 

Utbyggingsprosjekt, Hydro Sunndalsøra: HMS-utfordringer i prosjekt og drift

HMS-leder Karsten Boe, Hydro

HMS-sjef Arne Magne Johansen, Hydro Aluminium Sunndal

 

Storulykkesforskriften – Betydning for Dyno Nobels virksomhet

Senior Vice President HSE&Q Tov Haugen, Dyno Nobel

 

Implementering og oppfølging av Storulykkesforskriften i Norge

Professor Marvin Rausand, NTNU

 

En skade skjer ikke, den forårsakes. Forsikrings rolle i skadeforebyggende arbeid

Adm. direktør Erik Gjellestad, Vesta Forsikring AS

 

Sesjon 6 – Strategier i sikkerhetsarbeid: kontroll, tilrettelegging og mestring

Sesjonsleder: Professor Jan Hovden, NTNU

 

Fra visjon til HMS i praksis

Sektordirektør Øystein Michelsen, Hydro

 

Kollegaprogram for bedre sikkerhet i Statoil

Prosjektleder Bjørn Arve Bentsen, Statoil

 

Symbolsikkerhet – snarveien til bedre HMS?

Yrkeshygieniker Halvor Erikstein, OFS

 

 

Avslutning – oppsummering av konferansen

Prof. Jan Hovden, NTNU

 

Programkomité

Postdoc Karina Aase, HiS
Senior Inspektør Kåre Askvik, Arbeidstilsynet Bergen
Avdelingsdirektør Arthur Gjengstø, DSB
Direktør Sverre Quale, Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Principal surveyor Kirsten Rognstad, DNV
Postdoc/seniorforsker Ranveig K. Tinmannsvik, NTNU/SINTEF

Professor Jan Hovden, NTNU
Soussjef Per Vetaas, Tryg Vesta Industri
Professorstipendiat Stian Lydersen, NTNU
Førstekonsulent Karen-Margrethe Bratt, NTNU videre
Stipendiat Snorre Sklet, NTNU
Stipendiat Eirik Albrechtsen, NTNU