Programmet for Sikkerhetsdagene 2002 (pdf)

Programkomité for Sikkerhetsdagene 2002

 

Åpning ved Vesta Forsikring

Direktør Helge Rong, Vesta Forsikring

"Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du er ubevisst gjør noe med deg." Slik ble den 18. konferansen i rekken åpnet.

Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Enkle og endelige løsninger finnes ikke. Hva blir de store utfordringene framover?

Helge Rogn avsluttet innledningen med to ordtak:

Referat og innhold

Sesjonsreferatene er lagt ut som pdf-dokumenter

 

Sesjon 1: Samfunnets og næringslivets styring av sikkerheten

Sesjonsleder: Direktør Helge Rong,Vesta Forsikring AS.

Sikkerhet og HMS må styres. Det må settes mål, gjennomføres handlinger og følges opp under kyndig og interessert lederskap. Myndighetene har innsett at gjeldende lover og forskrifter må forbedres, forenkles og fornyes i et stadig mer komplisert og uoversiktlig samfunn. Å finne den rette balansen mellom motivasjon, ”gulrot” og ”pisk” blir avgjørende. Det er i dag få i samfunnet som ikke har innsett at HMS / sikkerhet krever et sterkt samspill mellom myndigheter, næringsliv og forskning.

Tilsynsmyndighetenes rolle i en modernisert offentlig sektor
Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Risikobaserte prioriteringer på tvers – fra teori til handling
Forskningssjef Lars Bodsberg, SINTEF Teknologiledelse


Sesjon 2: Organisering og sikkerhetskultur

Sesjonsleder: Professor Jan Hovden, NTNU

Det er blitt populært å snakke om viktigheten av sikkerhetskultur. Tidligere var mange opptatt av betydningen av holdninger til sikkerhet. Hva er forskjellen? Hva menes med kultur? Hvorfor er kultur viktig for å lykkes med sikkerhetsarbeidet?

Diskusjon om kulturbegrepet – et moteord for det vi ikke forstår?
Seniorforsker dr. ing Ragnar Rosness, SINTEF Teknologiledelse
Forsker dr. philos Knut Haukelid, UiO


Sesjon 3: Risikokommunikasjon "Det var ikke det jeg mente å si"

Sesjonsleder: Sikkerhetsleder Gunhild Svae, Borregaard

De som har hatt myndighets- eller bedriftsansvar under kriser og katastrofer har innsett betydningen av god risikokommunikasjon. Å kommunisere risiko er vanskelig både i forbindelse med akutte kriser og i den løpende risikodialog som må føres i det forebyggende sikkerhetsarbeid.

Skal kommunikasjonsbyråer erstatte risikoanalyser?
Rådgiver Rune Gerhardsen, Geelmuyden Kiese

Tampa-krisen – ti døgn i verdenspressens søkelys
Informasjonsdirektør Hans Christian Bangsmoen, Wilh. Wilhelmsen ASA

 

Fortellingens fortrylling
Forsker Grethe Håkonsen, SINTEF Teknologiledelse

Beredskap og emosjonell førstehjelp
Dr. med Are Holen, NTNU

Krisehåndtering i SAS – erfaringer etter Linate-ulykken
Informasjonsdirektør Siv Meisingseth, SAS


Sesjon 4: Endringsprosesser og sikkerhet

Sesjonsleder: Seniorforsker dr. ing Ragnar Rosness, SINTEF Teknologiledelse

Raske teknologiske og organisasjonsmessige endringer gjør at dagens modeller for styring av risiko ikke nødvendigvis er tilpasset morgendagens risikobilde. Det er en utfordring å få hensyn til HMS integrert i arbeid med endringsprosesser og ny teknologi. I forbindelse med endringsprosesser møter mennesket både trusler og muligheter. Det er da viktig å etablere et reelt grunnlag for samarbeid og tillit til håndteringen av den usikkerhet som skapes.

Reduksjon av sykdomsproduserende faktorer
Fysioterapeut Terje Bøe, Danmarksplass Fysikalske,Bergen
Avdelingsleder Rune Joensen, Vesta Forsikring AS

”Smartere sammen” – Samarbeidsprosjekt som viser at samarbeid og tillit er forutsetninger for sikrere og mer effektive boreoperasjoner
Boreoperasjonsleder Olav Helgesen, Norsk Hydro
Seniorforsker dr. ing Jostein Sveen, SINTEF


Jazzmusikerne Bjørn Alterhaug og John Pål Inderberg viser hvor viktig det er å kunne stole på hverandre under improvisasjon i musikken.


Sesjon 5: Kunnskap og praksis

Sesjonsleder: Professorstipendiat Stian Lydersen, NTNU

Sikkerhetsforskningen har etter mange magre år fått betydelige ressurser til ny satsning det siste året. I denne sesjonen vil vi orientere om disse forskningsaktivitetene, samt om sikkerhetsfaglige utdanningstilbud. Hvilke typer risikoanalyser trenger vi i fremtiden, og tilbyr vi den rette utdanningen?


Rollespill om sikkerhetsstyring
Driftsleder Bjørn Holst og vedlikeholdsleder Vidar Eriksen, Norsk Hydro

Utfordringer for sikkerhetsforskerne: Orientering om nye forskningsprogrammer
Professor Jan Hovden, NTNU


NTNU og HiS presenterer sine studietilbud
Professor Jan Hovden, NTNU og
Professor Terje Aven, HiS


Framtidens risikoanalyser – hvor brukervennlige kan ROS-analyser gjøres som beslutningsgrunnlag?
Introduksjon og diskusjon ved professor Terje Aven, HiS og professor Jørn Vatn, NTNU


Sesjon 6: Kan bedrifter forebygge sitt omdømme?

Sesjonsleder: Seniorkonsulent Ingvild Ilebekk, PriceWaterhouseCoopers

Enron, Arthur Anderson, Xerox og WorldCom er alle bedrifter vi har sett store oppslag om. Som lyn fra klar himmel har omdømmet blitt skadet og en ny utfordring for selskapenes er deres mulighet til å overleve.

Finans – en sårbar næring med nye utfordringer
Direktør Arne Skauge, Finansnæringens hovedorganisasjon

Kriminalitet som forretningsrisiko – Hvordan redusere mulighetene?
Utredningssjef Lars Skaar, Vesta Forsikring AS
Direktør Helge Kvamme, PriceWaterhouseCoopers


Sesjon 7: Panel- og plenumsdiskusjon: HMS-arbeid under endring
Debattleder: Seniorrådgiver Terje Svabø, Dinamo PR


Paneldeltakere:
LO-sekretær Trine Lise Sundnes, LO
HMS-direktør Stig Clementsen, Baker Hughes Norway
Direktør Arne Skauge, Finansnæringens hovedorganisasjon
Sjefslege Geir Riise, NHO
Sjefsingeniør Ingrid Aarstad , OD
Nestleder Roy Erling Furre, OFS

 

Avslutning
Soussjef Per Vetaas, Vesta Forsikring AS

 

Programkomité for Sikkerhetsdagene 2002:
Ingvild Ilebekk, PriceWaterhouseCoopers
Direktør Sverre Quale, Luftfartsverket
Seniorforsker Ragnar Rosness, SINTEF Teknologiledelse
Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, AFI
Avdelingsdirektør Marianne Øistensen, AAD
John Monsen, Norsk Hydro
Astri Toft, KS
Forsker Knut Rasmus Kyvik, UiB Seksjon for arbeidsmedisin
Direktør Eva Brit Isager, GRIP Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk
Konserndirektør Gunnar Hareide, Stokke-gruppen
Gunhild Svae, Borregaard
Spesialrådgiver security Berit Børset Solstad, NSO
Nestleder Roy Erling Furre, OFS
Konsulent Christoffer Serck-Hanssen, DNV

 

Professor Jan Hovden, NTNU, Institutt for industriell økonomi
Direktør Helge Rong, Vesta Forsikring
Soussjef Per Vetaas, Vesta Forsikring
Professorstipendiat Stian Lydersen, NTNU, Enhet for Anvendt Klinisk Forskning
Forsker/stipendiat Snorre Sklet, SINTEF Teknologiledelse/NTNU
Førstekonsulent Karen-Margrethe Bratt, NTNU videre