Den første konferansen inneholdt en blanding av foredrag fra næringslivet, forvaltning og forskning. Flere av foredragsholderne har vært tilbake på Sikkerhetsdagene på 2000-tallet med nye innlegg.

Allerede ved starten var Sikkerhetsdagene i front når det gjelder nytenkning innen sikkerhetsområdet med foredrag om samfunnets sårbarhet i forhold til kraftforsyning. Lenge før IT-revolusjonen og internett, var det to foredrag om det vi i dag kjenner som informasjonssikkerhet.


Hvordan har Elopak sikret sitt system?
Fabrikkdirektør Stein Engen, Elopak

Systematisk arbeid for risikoreduksjon i Elkem
Risk Manager Sverre Tharaldsen, Elkem

Ulykker som ”ikke kan skje” skjer daglig
Soussjef Trond Thorsen, Skadeforsikringsselskapet Vesta

Er ”det store smellet” en risiko bedriften må leve med, eller jan det elimineres effektivt?
Avd.direktør Helge Stamnes, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Sammenbrudd i svensk el-forsyning. Hva ble regningen?
Overingeniør Sivert Göhtlin, Statens Vattenfallsverk

Sikkerhet og usikkerhet ved bruk av database-systemer
Professor Kjell Bratsbergengen, Norges tekniske høgskole

10 tiltak for å gjøre bedriftens EDB-system sikrere
Adm.dir Göran Ledell, INFOSEC PROSAB

”Det er menneskelig å feile” men hva kan ledelsen gjøre?
Teknisk sikkerhetssjef Endre Nagel Bjordal, Norsk Hydro

Opplæring og sikkerhet
Sivilingeniør Albrecht Eika

Ingen røk uten ild. Små skader er et varsel om noe kan skje
Seksjonsleder Roar S. Andersen, SINTEF