Sikkerhetsdagene er en årlig konferanse for næringsliv og forvaltning. Konferansen samler årlig 150-200 deltakere. De er for en stor del ledere fra næringsliv og forvaltning, samt forskere. Siden starten i 1985 har Sikkerhetsdagene befestet sin posisjon som den ledende konferanse i Norge i sitt slag. Den er kjent som en viktig møteplass for sikkerhetsinteresserte. Konferansens overordnede målsetting er å bidra til å forebygge uønskede hendelser, tap og skader i vid forstand.

 

2010-konferansen ble arrangert 1.-2. november. Alle presentasjoner fra konferansen finnes her

Tryg prisen for beste masteroppgave ved NTNU 2010

Under Sikkerhetsdagene 2010 ble tradisjonen tro, pris for beste masteroppgave ved NTNU delt ut (Oversikt over tidligere vinnere). Tryg Forsikrings Sikkerhetspris for 2010 ble delt mellom tre kandidater som alle leverte svært gode masteroppgaver:

Inger Lise Johansen får prisen for sin oppgave, ”Foundations of risk assessment”, hvor hun har satt seg grundig inn i et vanskelig fagområde, og både prosjekt- og masteroppgaven ble av fagmiljøet vurdert til å være av så god kvalitet, at de er distribuert internasjonalt og har fått svært gode tilbakemeldinger.

Guri Sundgot Halvorsen får prisen for sin oppgave "Guidelines and Methodology for Consequence Analysis of Riser Leaks Based on Simulations and Statistical Learning", hvor hensikten med prosjektet har vært å bruke metoder fra ’statistisk læring’ til å utvikle en prosedyre for utvidelse av beslutningsrommet fra et ressurs- og tidkrevende simuleringsverktøy. Guri har vist stor originalitet i utvikling og valg av metoder, og gitt en langt på vei komplett løsning på det gitte problemet.

Ole Asheim Underthun får prisen for sin oppgave, ”Best practise for safety culture improvements program”. Oppgaven studerer program for forbedre sikkerhetskultur i tre ulike industriselskaper i Norge. Basert på et stort kvantitativt og kvalitativt datamateriale foreslår han gode tiltak til beste praksis for sikkerhetskultur.

Tryg prisen 2010

Prisvinnerne: fra venstre Per Vetaas (prisutdeler fra Tryg), Ole Asheim Underthun, Guri Sundgot Halvorsen og Inger Lise Johansen.