Referat fra Sikkerhetsdagene 2003

 

Sesjon 1: En ny risikovirkelighet – lønnsomhet og moral i sikkerhetsarbeidet
Sesjon 2: Aktører, samarbeid og samhandling i sikkerhets- og beredskapsarbeidet
Sesjon 3: Transport og reguleringer
Sesjon 3A: Transportsikkerhet
Sesjon 3B: Regulering og tilsyn
Sesjon 4: Endring og effektivisering, er det forenlig med kontinuerlig forbedring av hms?
Sesjon 5: Kriminalitet som operasjonell risiko
Sesjon 6: Risikokommunikasjon i et sårbart samfunn
Sesjon 7: Avslutning: sikkerhet gir trygghet

Sesjonsreferatene er lagt ut som pdf-dokumenter.