Referat og sammendrag fra Sikkerhetsdagene 2002

Innledning

"Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du er ubevisst gjør noe med deg."
Slik ble den 18. konferansen i rekken åpnet.

Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Enkle og endelige løsninger finnes ikke. Hva blir de store utfordringene framover?

Helge Rogn avsluttet innledningen med to ordtak:

Innhold og referater

Sesjon 1: Samfunnets og næringslivets styring av sikkerheten
Sesjon 2: Organisering og sikkerhetskultur
Sesjon 3: Risikokommunikasjon "Det var ikke det jeg mente å si"
Sesjon 4: Endringsprosesser og sikkerhet
Sesjon 5: Kunnskap og praksis
Sesjon 6: Kan bedrifter forebygge sitt omdømme?
Sesjon 7: Panel- og plenumsdiskusjon: HMS-arbeid under endring

Sesjonsreferatene er lagt ut som pdf-dokumenter.