Programkomité for Sikkerhetsdagene 2003:


Professor Jan Hovden, NTNU, Institutt for industriell økonomi
Direktør Helge Rong, Vesta Forsikring
Soussjef Per Vetaas, Vesta Forsikring
Professorstipendiat Stian Lydersen, NTNU, Enhet for Anvendt Klinisk Forskning
Forsker/stipendiat Snorre Sklet, SINTEF Teknologiledelse/NTNU
Førstekonsulent Karen-Margrethe Bratt, NTNU videre

Finn Harald Amundsen, Vegdirektoratet
Angela Ebbesen, OD
Arthur Gjengstø, DSB
Gunnar Hareide, Stokke-gruppen
Atle Wilhelm Heskestad, Jernbaneverket
Anne Therese Hestnes, Statoil
Eva Britt Isager, GRIP Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk
Helge Kvamme, PWC
Kirsten Rognstad, DNV
Helge Stamnes, DBE
Tor Ulleberg, SINTEF Teknologiledelse
Marit Warncke, NUTEC