Programkomite for Sikkerhetsdagene 2001:


Avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
Førsteamanuensis Marit Boyesen, Høgskolen i Stavanger
Fabrikkdirektør Knut Eckhoff, Lilleborg AS
Forsker, Anne Elise Steen Hansen, Norges branntekniske laboratorium AS
Gunnar Heiberg-Andersen, OLF
Professor Jan Hovden, NTNU
Ingvild Ilebekk, PriceWaterhouseCoopers
Førsteamanuensis Stian Lydersen, NTNU
Driftssjef Ellen Olsen, Esso Norge
Forsker Truls Paulsen, SINTEF
Direktør Sverre Quale, Statens jernbanetilsyn
Direktør Helge Rong, Vesta Forsikring
Stipendiat Snorre Sklet, NTNU
Kirsten Strømsnes, Vesta Forsikring
Seniorforsker Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF
Soussjef Per Vetaas, Vesta Forsikring
Direktør Marit Warncke, NUTEC AS