Sikkerhetsdagene: Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Dessverre.
 
 

Sikkerhetsdagene 2013

Sikkerhetsdagene 2013 ble arrangert 23.-24. oktober på Britannia Hotel, Trondheim. Tema for konferansen var krise- og beredskapshåndtering i privat og offentlig sektor.

Overordnede perspektiver på samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet – samvirke og samordning – premisser for å lykkes
Det nasjonale risikobilde 2013 minner oss på katastrofer som kan ramme Norge. Katastrofer som har det til felles de vil berøre flere samfunnssektorer og forvaltningsnivåer. Er vi godt nok forberedt til effektivt å kunne håndtere dette? Hvilke utfordringer vil vi stå ovenfor med hensyn til samvirke og samordning?
Avdelingsdirektør Per Brekke, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Internasjonalt samarbeid for bedre krise- og katastrofeberedskap?
Paper
President Harald Drager, TIEMS

Beredskapsplanlegging og forebyggende arbeid

1400-1430:
Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner?
Senior sikkerhetsingeniør Grete Aastorp, Safetec Nordic

Beredskap og forretningsmessig risiko
Forstår vi ringvirkningene av våre forretningsmodeller og organisering – og kan mangel på dette medføre konkurs?
Risikoanalytiker og gründer Magnus Bjelkerud, RED Consulting AS og Sustento AS

Framtidig organisering av brann- og redningsvesenet
Seniorforsker Petter Almklov, Studio Apertura NTNU Samfunsforskning
Ingeniør Herbjørg Ishol, SINTEF NBL

Praktiske eksempler og utfordringer ved beredskapsorganisering i ulike sektorer

Ressursbedrifter for gjensidig assistanse (RFGA). Ett unikt samarbeid om beredskap
Hva er RFGA, hensikt og mål med samarbeidet. Hvordan være best mulig forberedt på store ressurskrevende industribranner
Spesialrådgiver Bjørn Egil Jacobsen, Næringslivet sikkerhetsorganisasjon

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen
Hva kan skje og hva gjøres for å redusere sannsynlighet og konsekvens?
Adm.dir Stig Morten Nilsen, Norges bilbransjeforbund

Topp beredskap i 17 dager – er du klar?
Ved hjelp av eksempler fra flere internasjonal idrettsarrangement (bl.a. ni OL og to fotball-EM) deles innsikt i hvordan ledere trenes i effektiv håndtering av både normale situasjoner, men også avvikssituasjoner. Presentasjonen inkluderer en interaktiv del med simulering. Seniorrådgiver Bente Kristin Malmo og seniorrådgiver Lisbeth Andersen, Accona

Øvelser og hendelser, del 1

Hva kjennetegner gode beredskapsøvelser og –håndteringer?
Fylkesberedskapssjef i Sør-Trøndelag, Dag Otto Skar

Fra øvelse til virkelighet
I fjor gjennomførte Rissa kommune en øvelse med kvikkleireskred som bl.a. rammet skolen. I vår skjedde nettopp det i mindre skala.
Rådmann Vigdis Bolås, Rissa kommune

Flommene i Kvam
Faktisk håndtering og lærdom for Nord-Fron kommune
Administrasjonssjef Arne Sandbu, Nord-Fron kommune

Øvelser og hendelser, del 2

Vann på avveier i tettbygde strøk
I Norge er kostnadene ved oversvømmelser i urbane områder totalt større enn for flommer i større vassdrag. Ulike problemstillinger knyttet til vann på avveier belyses og forslag til løsninger for å redusere problemet presenteres.
Seniorforsker Jon Røstum, SINTEF

Forebygging og håndtering av flom og skred
Basert på erfaringer fra flom og skred i Gudbrandsdalen
Direktør Skred- og vassdragsavdelingen Anne Britt Leifseth, Norges Vassdrags- og energidirektorat

Etiske dilemmaer for innsatspersonell
Innsatspersonell skal i kritiske situasjoner bistå i å redde liv og begrense skade. Dette vil i mange situasjoner medføre at man setter seg selv i fare. Hvilke etiske betraktningsmåter kan vi benytte for å gi konkrete råd for å håndtere slike problemstillinger?
Førsteamanuensis Siri Granum Carson, Program for anvendt etikk ved NTNU

Avslutning

Hva skjer i toppledelsen etter en ulykke?
Om krisehåndtering og læring etter brokollapsen på Leangen mai 2013
Divisjonsdirektør Kristian Reinertsen, REINERTSEN AS

Samarbeidspartnere:
NTNU    

 
ROSS-magasinet
 
    
 

© Sikkerhetsdagene