Sikkerhetsdagene: Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Dessverre.
 
 

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker

Til Sikkerhetsdagene 2013 ble rapporten “Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter” lansert. Denne publikasjonen gir en introduksjon til kunnskap om og forståelse av sikkerhetsarbeid, samt metoder og verktøy for å behandle informasjon om ulykker. Den skal inspirere til å bli smartere og bli bedre på å drive skadeforebygging og konstruktivt sikkerhetsarbeid generelt. Hensikten er å gi en oversiktlig innføring for å hjelpe praktikere i sikkerhetsarbeid i virksomheter med bevisstgjøring og forståelse av muligheter og virkemidler for å bedre sikkerheten. Den kan også benyttes som en første innføring om sikkerhetsledelse for HMS-studenter. Nedlasting av rapporten her.

Magasinet "Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger


Alle deltakere på Sikkerhetsdagene 2011 fikk et ferskt magasin fra ROSS Geminisenter som består av et tjuetalls populærvitenskapelige artikler som viser bredden i dagsaktuelle forskningsaktiviteter innen sikkerhetsområdet på NTNU og SINTEF. Artiklene dekker mange perspektiver og aktiviteter: Fra teknologifag til samfunnsvitenskapelige fag, fra anvendt forskning til undervisning, fra implementering og oppfølging av tiltak til risikoanalyser, fra samfunnssikkerhet til menneskelige faktorer, fra kompleks teknologi til aksjonsforskning, og fra forebyggende arbeid til granskning og læring av hendelser. Tilsammen utgjør dette styrken til ROSS Geminisenter både når det gjelder forebyggende arbeid, forskningsaktiviteter og undervisningstilbudet

Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger

Nedlasting av enkeltkapitler

Sikkerhetsdagene arrangeres av ROSS Geminisenter og Tryg

Fra og med 2011 arrangeres Sikkerhetsdagene i et samarbeid mellom ROSS gemini senter og Tryg. ROSS (Risiko og sikkerhetsstudier) gemini senter er et samarbeid mellom sju enheter ved NTNU og SINTEF som skal utvikle kunnskap, metoder og verktøy som kan bidra til å forhindre ulykker som fører til alvorlig skade på mennesker, ytre miljø eller materielle verdier og til å øke forsyningssikkerhet av kritisk infrastruktur.

Samarbeidspartnere:
NTNU    

 
ROSS-magasinet
 
    
 

© Sikkerhetsdagene