Sikkerhetsdagene: Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Dessverre.
 
 

Sikkerhetsdagene 2012
Sikkerhetsdagene 2012 arrangeres 21.-22.november på Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim.

Årets konferanse vil ha to hovedtema:

  • Klimatilpasning og kritisk infrastruktur: scenarier og erfaring fra hendelser som stormen Dagmar, lokalt beredskapsarbeid, og prioriteringer og tiltak
  • Arbeidsulykker og ulykkesforebygging: sikkerhet i komplekse byggeprosjekter, arbeidsulykker i transport, fall og fallende gjenstander, maskinerisikkerhet, vedlikehold, innleid arbeidskraft og ulykker i småbedrifter med mindre enn 3 ansatte.

Detaljert program annonseres i September


Magasinet “Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger”
Alle deltakere på Sikkerhetsdagene 2011 fikk et ferskt magasin fra ROSS Geminisenter som består av et tjuetalls populærvitenskapelige artikler som viser bredden i dagsaktuelle forskningsaktiviteter innen sikkerhetsområdet på NTNU og SINTEF. Artiklene dekker mange perspektiver og aktiviteter: Fra teknologifag til samfunnsvitenskapelige fag, fra anvendt forskning til undervisning, fra implementering og oppfølging av tiltak til risikoanalyser, fra samfunnssikkerhet til menneskelige faktorer, fra kompleks teknologi til aksjonsforskning, og fra forebyggende arbeid til granskning og læring av hendelser. Tilsammen utgjør dette styrken til ROSS Geminisenter både når det gjelder forebyggende arbeid, forskningsaktiviteter og undervisningstilbudet

Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger

Nedlasting av enkeltkapitler

Sikkerhetsdagene arrangeres av ROSS Geminisenter og Tryg
Fra og med 2011 arrangeres Sikkerhetsdagene i et samarbeid mellom ROSS gemini senter og Tryg. ROSS (Risiko og sikkerhetsstudier) gemini senter er et samarbeid mellom sju enheter ved NTNU og SINTEF som skal utvikle kunnskap, metoder og verktøy som kan bidra til å forhindre ulykker som fører til alvorlig skade på mennesker, ytre miljø eller materielle verdier og til å øke forsyningssikkerhet av kritisk infrastruktur.

Samarbeidspartnere:
NTNU    

 
ROSS-magasinet
 
    
 

© Sikkerhetsdagene