Sikkerhetsdagene: Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Dessverre.
 
 

Sikkerhetsdagene 2011

DAG 1

Åpningsinnlegg

22. juli – når blålys slukker – stillheten og forventningene
Seniorrådgiver Tore Drtina, leder av DSBs krise- og rådgivingsstab

Sesjon 1: sikkerhetsintelligente toppledere?

Safety intelligence of senior managers
What skills and traits do a senior manager need to indicate to the workforce that he or she is highly committed to safety?
Dr Kathryn Mearns, University of Aberdeen and University of Bergen

Perspektiver på sikkerhet sett fra ledelsen i Jernbaneverket
Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Jernbaneverket

Toppledelse og sikkerhet sett fra ansattes side
2. nestleder Roy Erling Furre, SAFE

Sesjon 2: Samfunnets sårbarhet i møtet mellom naturkrefter og avanserte teknologiske systemer

Samfunnets avhengighet av telekommunikasjon og dets sårbarhet – vi må slutte å tro at ting ikke kan hende oss
Chief Security Officer Technology Divisions Rune Dyrlie, Telenor

Samfunnets avhengighet av kraftforsyning og dets sårbarhet – sikkerhets- og beredskapsarbeidet til NVE
Beredskap i kraftforsyninga – tydelige krav fordi det er viktig for hele samfunnet
Seksjonssjef beredskap Arthur Gjengstø, NVE

Fremtidens kraftnett, ”smart grids” – smart eller sårbart?
Seniorforsker/professor II Gerd Kjølle, SINTEF Energi / NTNU

Risikokommunikasjon i krisesituasjoner
Professor Britt-Marie Drottz Sjöberg, NTNU

Sesjon 3: Hva skal til for at vi skal få en sikrere vegtrafikk?

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet
Distriktsleder Bård Morten Johansen, Trygg Trafikk

Hvor intelligent er det med intelligente transportsystemer?
Hvilken frihet skal mennesket ha som fører?
Seniorforsker Gunnar D. Jenssen, SINTEF Teknologi og samfunn

Fartsgrenser, holdningskampanjer og fysiske barrierer – hva virker?
Seksjonsleder for trafikksikkerhet Erik Jørgen Jølsgard,Statens Vegvesen

Avslutning

Det var en gang et bilverksted…
Filmutdrag fra et opplæringsprogram i HMS for ledere i bilbransjen.
Senior risikorådgiver Per Vetaas, Tryg

DAG 2

Sesjon 4: Etterlevelse og tilpasning av krav

Compliance vs resilience. Working to rule or working safely?
Emeritus professor Andrew Hale, TU Delft

Populærvitenskaplig diskusjon: Hvordan kombinere resilience tenkning med tradisjonell risikostyring?
Deltakere:
Seniorforsker Tor Olav Grøtan, SINTEF Teknologi og samfunn
Emeritus professor Andrew Hale, TU Delft
Professor Erik Hollnagel, Syddansk Universitet/Mines ParisTech
HSEQ Manager Liv Nielsen, Eni Norge
HSE Manager Jon Espen Skogdalen, Statoil
Professor Jørn Vatn, NTNU

Sesjon 5: Personsikkerhet

Kunnskap-koordinering-klokskap
Skadeforebyggende forum forteller om sin virksomhet og arbeidet med trygge lokalsamfunn
Daglig leder Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum

Hvordan skape og beholde gode sikkerhetsresultater over tid?
Et eksempel fra et utviklingsarbeid blant offshore servicefartøyer
Forskningsleder Trond Kongsvik og forsker Rolf Bye, Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning

Havbruk – fra primærnæring til industri
Å arbeide på sjø, i båt og på mærer innebærer at havbruksarbeidere utsettes for farer. Hva gjør næringen for å ivareta sikkerheten?
Konserndirektør havbruk Stig Nilsen, Lerøy Seafood Group

Sesjon 6: Hvilken kunnskap trengs for å drive olje- og gassutvinning i matfatet vårt?

Tiltak for å kunne operere sikkert i sårbare områder
HMS direktør Arild Haugland, Statoil

Hvilke bakenforliggende årsaker ligger bak den siste tids alvorlige hendelser, og kan de kontrolleres?
Viktige funn fra Deepwater Horizon og Gullfaks C hendelsene presenteres. Dukker det opp nye farer og trusler?
Professor Stein Haugen, NTNU

Sesjon 7: Hvor farlig er det egentlig å bli syk?

I trygge hender – fokusområder og tiltak i nasjonal pasientsikkerhetskampanje
Seniorforsker Unni Krogstad, Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, Kunnskapssenteret

Resilience Engineering i helsesektoren vil give bedre patientsikkerhed
Professor Erik Hollnagel, Syddansk universitet / Mines ParisTech

Å overleve møtet med helsetjenesten. Kan overdose sikkerhet være farlig?
Professor Per Fugelli, Universitet i Oslo

<< 2010

Samarbeidspartnere:
NTNU    

 
ROSS-magasinet
 
    
 

© Sikkerhetsdagene