Sikkerhetsdagene: Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Dessverre.
 
 Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger

Faktiske sikkerhetsproblemer må forstås og løses på tvers av fagdisipliner. Det er derfor fruktbart og nødvendig med flerfaglighet og tverrfaglighet for å forstå og håndtere risiko i praksis. I ROSS Geminisenter (risiko og sårbarhetsstudier) er sju fagmiljøer ved NTNU og SINTEF samlet for å styrke sikkerhetsforskningen i Trondheim.

For å vise flerfagligheten i senteret gir magasinet “Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger” et innblikk i ulike forskningsaktiviteter, faglige forståelser og undervisningstilbudet ved NTNU og SINTEF.

Hele publikasjonen
English version

Nedlastbare enkeltkapitler:
Prolog
Geminisenter ROSS
Sikkerhetsdagene
-Vis oss verdien av skadene som ikke skjer
Risiko, sårbarhet og sikkerhet
Lærebøker i sikkerhet og pålitelighet ved NTNU
-Ingen risikobeslutninger er verdinøytrale
Når alt henger sammen med (nesten) alt…
22. juli viste både sårbarhet og styrke
Kommunikasjon som bygger bru
Fremtidens elektriske energisystem (Smartgrids) og forsyningssikkerhet
Analyserer samfunnets sårbarhet
Kan vi bestille samfunnssikkerhet?
Hvad er Resilience Engineering? Fra Sikkerhed I til Sikkerhed II
Sikkerhet må analyseres både forfra og bakfra
Langvarig aksjonsforskning har gitt bedre fartøysikkerhet
– Kan ikke operere med doble standarder
Ny teknologi gir nye sikkerhetsutfordringer og –muligheter
Nye barrierer mot miljøutslipp?
Menneskelige faktorer
God risikohåndtering er mer enn butikk
Forskerdugnad etter Deepwater Horizon
– Må lære å takle det uforutsette
Oljeselskaper må bli flinkere til å lære av feil
Oversikt over kurs

Samarbeidspartnere:
NTNU    

 
ROSS-magasinet
 
    
 

© Sikkerhetsdagene