Sikkerhetsdagene: Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Dessverre.
 
 

Arrangementskomité Sikkerhetsdagene 2011

1.amanuensis II Eirik Albrechtsen, NTNU
Professor Jan Hovden, NTNU
Førstekonsulent Randi Kojen, NTNU videre
Rådgiver samfunnsansvar/CSR Tom Anders Stenbro, Tryg
Professor Jørn Vatn, NTNU
Senior risikorådgiver Per Vetaas, Tryg

Programmet er utarbeidet etter innspill fra medlemmer i ROSS gemini senter

Samarbeidspartnere:
NTNU    

 
ROSS-magasinet
 
    
 

© Sikkerhetsdagene