Sikkerhetsdagene: Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Dessverre.
 
 

"Fra flis i fingeren til ragnarok"

I anledning av at Sikkerhetsdagene ble arrangert for 20. gang i 2004, ble det utgitt en bok for å markere jubileet. Jubileumsboka “Fra flis i fingeren til ragnarok” inneholder et tyvetalls populærvitenskaplige artikler, skrevet av utvalgte forfattere som alle har relasjoner til Sikkerhetsdagene.

Boka dveler litt ved sikkerhetsperspektiver fra Sikkerhetsdagenes 20 år gamle historie, men oppmerksomheten er hovedsaklig rettet mot dagens situasjon samt utfordringer og utviklingstrekk for fremtidig sikkerhetsarbeid.

Bokas kapitler kan nedlastes gratis som pdf-dokumenter nedenfor. Boka finnes også til salgs i de fleste nettbokhandlerForord fra redaksjonen
Forord fra rektor ved NTNU
Forord fra adm. dir i Vesta forsikring
Innledning ved redaktør Stian Lydersen
Intervju med Odd Einar Dørum
Intervju med Kåre Willoch

Kapittel 1 – Jan Hovden:
Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena

Kapittel 2 – Helge Ryggvik:
Jernbanen, oljen, sikkerheten og historien

Kapittel 3 – Matthias Kaiser:
Et liv med risiko – klarer vi de etiske utfordringer?

Kapittel 4 – Marvin Rausand og Knut Øien:
Risikoanalyse. Tilbakeblikk og utfordringer

Kapittel 5 – Arne Skauge og Andreas Pihl:
Sikkerhet og forsikring

Kapittel 6 – Kirsten Rognstad:
Hvem bærer kostnadene ved forebygging og ulykker?

Kapittel 7 – Snorre Sklet:
Storulykker i Norge de siste 20 årene

Kapittel 8 – Jan Hovden, Snorre Sklet og Ranveig Kviseth Tinmannsvik:
I etterpåklokskapens klarsyn: Gransking og læring av ulykker

Kapittel 9 – Sverre Røed-Larsen:
Fra ragnarok til Rocknes – storulykker og ulykkesgransking

Kapittel 10 – Terje Skjønhals og Erik Jersin:
Bidrar påtalemyndigheten og domstolene til høyere sikkerhet mot ulykker

Kapittel 11 – Helge Stamnes:
Store ulykker: Læring og forebygging

Kapittel 12 – Britt-Marie Drottz Sjöberg:
Riskkommunikation – alltmer aktuelt?

Kapittel 13 – Per Ritzler:
En kopp kaffe till krisen? Riskkommunikation genom media

Kapittel 14 – Bodil Alteren, Bjørn-Emil Madsen og Jostein Sveen:
Smartere sammen– med læringsperspektiv på forbedret sikkerhet og effektivitet

Kapittel 15 – Urban Kjellén:
HMS-arbeid i en globalisert virkelighet. Dilemmaer i internasjonalisering av norsk oljeindustri

Kapittel 16 – Helge Kvamme:
Økonomisk kriminalitet som securityrisiko

Kapittel 17 – Eirik Albrechtsen og Tor Olav Grøtan:
Gammeldags tenkning i moderne organisasjoner? Om IKT-sikkerhet i kunnskapsorganisasjoner

Kapittel 18 – Tryggve Fett:
Bevaring av faste kulturminner

Kapittel 19 – Ragnar Rosness, Karina Aase og Ranveig Kviseth Tinmannsvik:
HMS i paradoksenes tid

Kapittel 20 – Per Vetaas:
Etterord: Skadeforbyggende arbeid – et felles ansvar. Av skade blir man klok – men ikke rik

Samarbeidspartnere:
NTNU    

 
ROSS-magasinet
 
    
 

© Sikkerhetsdagene